מימון
מימון ליסינג והשכרה

ליסינג והשכרה

כתוכנה המיועדת לחברות ליסינג והשכרת רכב, Tafnit נותנת מענה כולל לניהול עסקאות רכב וכן לעסקאות הקשורות לציוד בכל מחזור חיי העסקה. הפתרון תומך בניהול הקשר בין הארגון לבין לקוחותיו, הן בתהליכי המכירה החל ממתן ההצעה ללקוח ועד לסגירת עסקאות עימו, והן בתהליכי השירות ובכך מאפשר לו להעמיק את הפעילות עם לקוחותיו ולשפר את תוצאותיו העסקיות. ניתן להפעיל את הפתרון גם בארגונים שיש להם מס’ סניפים, כולל אפשרות לקביעת מידור בין הסניפים.

הפתרון משלב בצורה אינטגרטיבית את המודול הפיננסי  ב-Tafnit , תוך שמירת כל הפעולות הכספיות שבאות לידי ביטוי בספר הראשי, בספרי העזר ובכרטיסי הלקוחות המשקפים את חוב הלקוח. המערכת לחברות ליסינג שלנו כוללת בין השאר את האפשרויות הבאות:

הקמה וניהול של עסקאות מסוגים שונים (הלוואת רכב, ליסינג מימוני, הלוואה לכל מטרה כנגד שעבוד רכב וכו’), החל משלב הבקשה לקבלת הלוואה, מתן הצעה ללקוח בהתאם למסלולי הלוואה והעמדת ההלוואה כולל ניהול פרטי הלווים, ערבים, אמצעי התשלום, מועד חיוב לתשלום וכו’. הפתרון תומך בניהול שוטף של העסקאות כולל הפעלת מהלכי גבייה שוטפת באמצעי תשלום שונים, עמלות הקשורות לעסקה, החלפת רכב בעסקה, הוספת לווה, שינוי אמצעי תשלום,  שינוי פריסה/ דחיית תשלומים, פירעון חלקי או פירעון מלא של פיקדון/ הלוואה, פריסה מחדש ועוד.

מענה מקיף התומך בתהליכי העבודה הנדרשים לארגון העוסק בהשכרת רכב, כולל תמיכה בניהול הזמנות, מכירות, הצעות מחיר, חוזי השכרה (פרטי הנהג, פיקדון, רכב, מסירה, החזרה, החלפה ותוספות), ניהול ציי רכב, ניהול לקוחות וסוכנים, כולל ניהול התחשבנות, גבייה ועמלות.

מחירון השכרת הרכב הינו ישות מרכזית במערכת. Tafnit מאפשרת להגדיר מספר רב של מחירונים ולשייך מחירון או מספר מחירונים לסוכן או לחברה, מחירון אחד למספר סוכנים או חברות. הפתרון מאפשר לנהל מחירונים ללקוחות מזדמנים, לחברות, לסוכנים, לחברות תעופה וכו‘.

מענה מקיף לניהול ציי רכב (גם לפי סניפים), תוך מתן דגש על התפלגות צי הרכב: רכב בבעלות, רכב בליסינג מימוני ורכב בליסינג תפעולי, ומתן מענה מותאם לכל אחד מסוגים אלה. הפתרון תומך  בניהול פרטי הרכב, שמירת היסטוריה של כל הפעולות הקשורות לרכב, ניהול תוכנית הטיפולים לפי יצרן, התקנות, ביטוחים, דלקנים, הוצאות, תאונות,  עבירות תנועה, רישום וניהול ק”מ, כביש 6, חוזה ליסינג, רכוש קבוע ועוד. במודול מנוהל מערך שליטה ובקרה, המציף התרעות על אירועים כגון סיום ביטוחים, סיום רישוי, בדיקות תקופתיות, טיפולי יצרן וכו’ וכן מגוון דוחות ושאילתות מוגדרים מראש, כגון מצבת כלי הרכב, ניתוח הכנסות, טיפולים לרכב ועוד.

תמיכה בכל תהליכי העבודה הנדרשים לניהול מרכזי שירות בחברות ליסיגג, המנהלות מרכזי שירות: ניהול תורים, קליטת הרכב בשערי המוסך ואצל בוחן/יועץ, שיבוץ למחלקות, דיווח Clock על ידי רצפת מוסך, ניהול משימות ואירועים במהלך שהות כלי הרכב במרכז השירות (חלפים מוכנים לעובד, חריגה ממסגרת הסכום שאושר ללקוח וכו’),  ניפוק חלפים ע”י המחסן, הזמנות עבודה למול מוסך חוץ, זיכויי חלפים ועוד.  בנוסף, ניהול מלאי המחסן בזמן אמת כולל אינטגרציה בכל תהליכי העבודה התפעוליים, לרבות קליטה, אחסון, ליקוט והפצת החלקים הנדרשים.

:פתרונות מובייל משלימים, התומכים בניהול מרכזי שירות

 • Dashboard לתצוגה במרכזי השירות
 • יועץ שירות במוסך
 • קלוקינג

ניהול לקוחות הארגון (לקוחות פרטיים ו/או ארגונים), כולל ניהול פרטי קשר ומאפייני פעילות, שמקורם במודולים אחרים ב- Tafnit או במערכות נוספות בארגון. Tafnit מאפשרת לנהל אירועים ומשימות, בהתאם לתחומי פעילות הארגון, המהווים חלק בלתי נפרד מהטיפול בלקוח,  תומכת בניהול קמפיינים ובניהול סקרים, שאלונים ומשובים.

ניהול תהליכי המכירה בארגון, כולל: ניהול לידים, שמקורם בשיחות טלפוניות, באתר האינטרנט של הארגון, בכנסים או במאגרי מידע חיצוניים, ומעקב אחריהם. ניהול המכירות מתבסס על יכולות מערך ניהול הלקוחות, כולל ניהול של אנשי המכירות וטיפול במתן הצעות מחיר ובאישורן (חיתום).

המערך מאפשר לנהל קריאות שירות ולעקוב אחר הטיפול בהן מרגע פתיחתן ועד להשלמתן, לנהל הסכמי שירות, לנהל טכנאים ואנשי שטח כולל דיווח על ידי נותן השירות מהשטח באמצעות אפליקציית xTafnit. המערך פועל באינטגרציה למערך הלוגיסטי לתמיכה בניפוקים ובתהליכי רכש ולמערך הפיננסי.

מתן מענה מקיף וכולל לפעילות הפיננסית והחשבונאית של חברות מימון, ליסינג והשכרה, בהתאם לדרישות החוק והתקנות ולכללי החשבונאות המקובלים כולל רישום בספרים והפקת מסמכי מקור. הפתרון נותן מענה לניהול הספר הראשי, ניהול ספקים ותשלומים, ניהול לקוחות וגבייה, התאמות בנקים והתאמת כרטיסי אשראי, דוחות כספיים, ניהול תקציב ובקרה תקציבית ועוד, פועל ברמה רב חברתית, רב שנתית ורב מטבעית.

תמיכה במכלול הפעילויות הלוגיסטיות השוטפות: ניהול ובקרת מלאי, רכשיבוא, ניהול קטלוגים ועצי מוצר, רכש תקציבי, שיווק ומכירה, יצוא, הפצה ושירות. תהליכי עבודה, המנותבים בצורה אוטומטית, מאפשרים התמצאות קלה למשתמשים ואמצעי בקרה יעיל למנהלים בארגון. יכולת קריאת ברקוד ושילוב מסופונים ומסופי RF, נותנים אף הם מימד נוסף של ניידות.

פתרונות משלימים לניהול הפעילות הלוגיסטית בארגון מיושמים ב- X-Tafnit, המאפשרת לפעול דרך המובייל בצורה נוחה ומכל מקום, דוגמת אישור דרישות רכש וסבב אישורים בסלולר, ניהול איתורים, חיתום על תעודות משלוח ומסירת חבילות תוך שימוש בטאבלטים ועוד.

ניהול ארכיון דיגיטלי, המאפשר לנהל מסמכים והתכתבויות עם לקוחות ולקשרם לישויות במערכת (לקוח, הזמנה, רכב, הסכם וכו’) לצרכי תיעוד ואחזור.  הפתרון מאפשר לסרוק במהירות ובאיכות גבוהה כמויות רבות של מסמכים, מכל סוג ומבנה, ולהפוך אותם למסמכים דיגיטליים קבילים משפטית וברי אחזור “בלחיצת עכבר”.

 • מערכת שינוע – תמיכה בפעילות אנשי השטח כולל: ניהול השינוע ותנועות הרכב
 • ניהול חוסרים ופגיעות
 • מרכז שליטה
 • ניהול כוח האדם בסביבת התפעול בזמן אמת
 • התממשקות לחברות שירותי איתור ומיגון מתקדמים לרכב ולנהג (איתוראן/פוינטר)
 • ניידות שירות – כרטיס מוסך, צפיה בקריאות, ניפוק חלקים, חיתום
 • קשר עם הנהג – שליחת התראות לנהג, עדכון ק”מ על ידי לקוח הקצה, מילוי דוח נזק דיגיטלי
 • עדכון ק”מ על ידי לקוח קצה
 • חיתום על מסמכי השכרת רכב – חיתום חוזה השכרה, מסירה ללקוח והחזרה מהלקוח
 • ספירת מגרשים/ מצבת מגרש
 • טרייד אין
 • צילום מסמכים לתביעה
 • ניהול תמחור עסקאות רכב
 • קציני בטיחות
 • ניידות שירות
 • דפי נחיתה לדוגמא להזמנת שירות כולל פרטי איסוף- חלונות זמן פנוי
 • פורטל לקוחות – צי רכב, אירועים, פיננסי
 • תצוגה עילית – פלזמות – לאנשי השירות ולשירות הלקוחות כולל מסכי המתנה במרכזי שירות

צור קשר

  captcha

  אני מסכים/ה שמטריקס אי.טי בע"מ וחברות הבנות והחברות הקשורות לה תשתמשנה במידע שאמסור למטרות שיווק, דיוור ישיר, ומשלוח פרסומות, ותכלול אותו במאגר המידע של החברה, והכל בכפוף למדיניות הפרטיות.

  התחל להקליד את מונח החיפוש שלך למעלה והקש enter כדי לחפש. לחץ על ESC כדי לבטל.

  Skip to content