דיור מוגן
דיור מוגן

דיור מוגן

 Tafnit מספקת מענה כולל לארגונים העוסקים בדיור המוגן, המטפל בניהול מלאי הנכסים, ניהול המתעניינים וניהול שוטף של הדיירים ושל החוזים.

פתרונות התוכנה לארגון דיור מוגן כוללים:

ניהול מלאי נכסים, ניהול קבוצת בתי דיור מוגן או בית דיור מוגן ברמת בניין, קומה, יחידה.

ניהול מתעניינים ומעקב אחר הטיפול בהם עד הפיכתם לדיירים, כולל נתוני מתעניין, פרטי הצעה מתוך מלאי נכסים פנוי, “שיטוט” במאגר הנכסים לפי הכוונת המתעניין תוך הצגת תמונות, שרטוטים, סרטונים, קישורים, מסמכים ועוד.

ניהול פרטי הדייר כולל פרטים אישיים, דמוגרפיים ופרטי גבייה ממס”ב, הגדרת חוזה השהייה, שירותים קבועים לדייר וקליטת עסקה המכירה.

תמיכה בתהליכי ניהול שוטף, כולל הפעלת עיבודים לגבייה שוטפת, גבייה מזדמנת מדיירים, גבייה מרוכזת לבניין, גבייה מרוכזת לחתך נבחר של דיירים, ניהול דרישות התשלום וגבייתן מיידית בפריסה, גבייה דרך מס”ב והפעלת שאילתות תפוסה וגבייה. בנוסף, סגירת חשבון, קבלת מידע במקוון לגבי מצב החשבון של דייר ויכולת בצע סגירת חשבון מיידית – תשלום או קבלת כסף.

ניהול לקוחות הארגון (לקוחות פרטיים ו/או ארגונים), כולל ניהול פרטי קשר ומאפייני פעילות, שמקורם במודולים אחרים ב- Tafnit או במערכות נוספות בארגון. Tafnit מאפשרת לנהל אירועים ומשימות, בהתאם לתחומי פעילות הארגון, המהווים חלק בלתי נפרד מהטיפול בלקוח,  תומכת בניהול קמפיינים ובניהול סקרים, שאלונים ומשובים.

ניהול תהליכי המכירה בארגון, כולל: ניהול לידים, שמקורם בשיחות טלפונוית, באתר האינטרנט של הארגון, בכנסים או במאגרי מידע חיצוניים, ומעקב אחריהם. ניהול המכירות מתבסס על יכולות מערך ניהול הלקוחות, כולל ניהול של אנשי המכירות וטיפול במתן הצעות מחיר ובאישורן (חיתום).

המערך מאפשר לנהל קריאות שירות ולעקוב אחר הטיפול בהן מרגע פתיחתן ועד להשלמתן, לנהל הסכמי שירות, לנהל טכנאים ואנשי שטח כולל דיווח על ידי נותן השירות מהשטח באמצעות אפליקציית xTafnit. המערך פועל באינטגרציה למערך הלוגיסטי לתמיכה בניפוקים ובתהליכי רכש ולמערך הפיננסי.

מתן מענה מקיף וכולל לכל הפעילות הפיננסית והחשבונאית, בהתאם לדרישות החוק והתקנות ולכללי החשבונאות המקובלים כולל רישום בספרים והפקת מסמכי מקור. הפתרון נותן מענה לניהול הספר הראשי, ניהול ספקים ותשלומים, ניהול לקוחות וגבייה, התאמות בנקים והתאמת כרטיסי אשראי, דוחות כספיים, ניהול תקציב ובקרה תקציבית ועוד, ופועל ברמה רב חברתית, רב שנתית ורב מטבעית.

תמיכה במכלול הפעילויות הלוגיסטיות השוטפות: ניהול ובקרת מלאי, רכשיבוא, ניהול קטלוגים ועצי מוצר, רכש תקציבי, שיווק ומכירה, יצוא, הפצה ושירות. תהליכי עבודה, המנותבים בצורה אוטומטית, מאפשרים התמצאות קלה למשתמשים ואמצעי בקרה יעיל למנהלים בארגון.

פתרונות משלימים לניהול הפעילות הלוגיסטית בארגון מיושמים ב- X-Tafnit, המאפשרת לפעול דרך המובייל בצורה נוחה ומכל מקום, דוגמת אישור דרישות רכש וסבב אישורים בסלולר ועוד.

ניהול ארכיון דיגיטלי, המאפשר לנהל מסמכים והתכתבויות עם לקוחות ולקשרם לישויות במערכת (לקוח, הזמנה, רכב, הסכם וכו’) לצרכי תיעוד ואחזור.  הפתרון מאפשר לסרוק במהירות ובאיכות גבוהה כמויות רבות של מסמכים, מכל סוג ומבנה, ולהפוך אותם למסמכים דיגיטליים קבילים משפטית וברי אחזור “בלחיצת עכבר”.

צור קשר

    captcha

    אני מסכים/ה שמטריקס אי.טי בע"מ וחברות הבנות והחברות הקשורות לה תשתמשנה במידע שאמסור למטרות שיווק, דיוור ישיר, ומשלוח פרסומות, ותכלול אותו במאגר המידע של החברה, והכל בכפוף למדיניות הפרטיות.

    התחל להקליד את מונח החיפוש שלך למעלה והקש enter כדי לחפש. לחץ על ESC כדי לבטל.

    Skip to content