בופים פיננסים
גופים פיננסיים

אשראי חוץ בנקאי

Credit Solutions

Tafnit הינה תוכנה המיועדת לחברות בתחום האשראי החוץ בנקאי, המציעה אוסף פתרונות התומכים בניהול מוסדות פיננסיים ונותנת מענה לתחומי פעילות ייעודיים, כגון הלוואות לתת, הלוואות לקבל, פקטורינג, ניכיון המחאות, ניכיון כרטיסי אשראי. מערכת הניהול לחברות אשראי חוץ בנקאי של תפנית מאפשרת שילוב בצורה אינטגרטיבית עם המודולים הנוספים בחבילת התוכנה ובהם ניהול פיננסי, תמיכה בתהליכי שירות, ניהול קשרי לקוחות, ניהול מכירות ועוד. 

התוכנה לניהול חברות אשראי חוץ בנקאי פועלת תוך שמירה על הנחיות הרגולציה ותקנים אחרים הנהוגים במשק, ובהם דיווח נתוני אשראי לבנק ישראל, הלבנת הון, מניעת טרור ועוד.

 מערכת ההלוואות של תפנית הינה מערכת מתקדמת לניהול כל סוגי ההלוואות לתת והלוואות לקבל, יחידה מסוגה, המאפשרת ניהול הלוואות בשיטות שונות ומגוונות ובשילוב מלא בהנהח”ש ובתזרים החברה.

המערכת מאפשרת:

–   טיפול בהלוואות – הקמת החוזה במערכת, שינוי בחוזה, הארכה, שינוי שיטת הריבית / הצמדה ועוד.

–   ניהול שיטות שונות לריבית והצמדה.

–   ניהול מגוון בטוחות להלוואה (רכב, נדל”ן ועוד).

–   ניהול עמלות קבועות ומשתנות להלוואה.

–   מנגנוני בקרה אחת פירעונות ההלוואות, קליטת אי-כיבודים, גביית ריבית פיגורים וטיפול משפטי במידת הצורך.

מתן מענה לסילוק עסקאות מכירה, ניהול תיקי הלקוחות (הספקים), ניהול תיקי החייבים, תקרות האשראי שלהם וכן עסקאות המבוצעות דרך החברה בין הספקים לבין חייביהם.  לכל עסקת מכירה (חשבונית ספק) בתוך קשר ספק – חייב מנוהלים פרטי העסקה (מטבע, סכום, תאריכי מימון ותקבול צפוי, חישובי ריבית וחישובי עמלות). לכל עסקה נקלטים התקבולים המגיעים מהחייבים והסכומים שיתקבלו יועברו לספקים בניכוי הריבית, העמלות והמקדמות ששולמו. כל עסקה מנוהלת במערכת עד שיתקבלו כל תקבולי החייב ויועברו לספק. הפתרון תומך בניהול ריביות ברמת ספק ובטיפול בחישובי הריבית והעמלות המשולמות על ידי הספקים.

פתרון למימון ניכיון המחאות, יחיד מסוגו, המותאם ללקוחות עסקיים וללקוחות פרטיים כאחד.

הפתרון כולל ניהול נתוני תשתית בהם: ניהול מחירון אחיד עם אפשרות להחרגות עבור לקוח, הגדרת אינדיקציה של השתתפות בעלות ממשית לכל עמלה, אפשרות להגדרת כרטסת הנהח”ש לכל סוג הכנסה ועוד.

מנגנון העמלות הינו מנגנון גמיש המאפשר ניהול תעריפי חיוב עמלה במגוון שיטות (מזימון, דחוי ומשולב), ניהול סכום / ימי מינימום או מקסימום למימון, מדרגות עמלות ריבית לפי סכום וימי מימון וכן ניהול פול של עמלות מימון נלוות לעסקה.

המערכת מנהלת עמלות גריעה, אי כיבודים, הפקדות חוזרות, חשבונות מוגבלים ועוד.

כמו-כן, המערכת תומכת בחיוב ריבית פיגורים גבין אי כיבודים, נגרעים, מק ומקדמות, בתעריפים שונים, וכן ימי מינימום לזיכוי ריבית בגין פירעון מוקדם.

ניכיון אשראי מבוצע ע”י חברה המתמחה בתחום או ע”י מאגד סליקה כמוצר משלים.

הפתרון של תפנית מאפשר ניהול מערכת ניכיון מקצה לקצה, הכוללת ניהול כולל של הלקוח (הסכם ייחודי,   CRM , חשיפה , אובליגו,  סוגי עסקאות,  מספרי ספק,  עמדות מכירה פיזיות או וירטואליות/מסופים ועוד.

מאגד סליקה הינו חברה אשר התקשרה בהסכמים – מצד אחד עם בתי עסק סולקים ומצד שני עם סולק (חברת האשראי/סליקה) לצורך מתן שירותי סליקת עסקאות אשראי.

המאגד יבצע את הליך גיוס הלקוחות, ההתקשרות החוזית עם בית העסק ויבצע בפועל את הליך ההתחשבנות הכספית מולו . המאגד יספק מעטפת שירותים נוספת עבור בתי עסק, ובכך יספק ערך מוסף לבית העסק בהתקשרות עמו.

מערכת הניטור והבקרה משרתת את חברת הסליקה/ניכיון ואף את לקוחותיהם לזיהוי ומניעת הונאות ע”י עובדיהם/לקוחותיהם.

הפתרון כולל:

–    -ניהול בתי העסק

ניהול מחירונים     –

ניהול סל השירותים המוצע ללקוח     –

ניהול התשלומים ללקוחות, כולל: תדירות התשלומים, סכומים, בטחונות ומקדמות     –

.ניהול האובליגו והחשיפה מול הלקוח     –

התאמות אשראי במגוון שיטות ואפשרויות     –

מתן מענה מקיף וכולל לפעילות הפיננסית והחשבונאית של גופים פיננסיים, בהתאם לדרישות החוק והתקנות ולכללי החשבונאות המקובלים כולל רישום בספרים והפקת מסמכי מקור. הפתרון נותן מענה לניהול הספר הראשי, ניהול ספקים ותשלומים, ניהול לקוחות וגבייה, התאמות בנקים והתאמת כרטיסי אשראי, דוחות כספיים, ניהול תקציב ובקרה תקציבית ועוד, ופועל ברמה רב חברתית, רב שנתית ורב מטבעית.

ניהול לקוחות הארגון (לקוחות פרטיים ו/או ארגונים), כולל ניהול פרטי קשר ומאפייני פעילות, שמקורם במודולים אחרים ב- Tafnit או במערכות נוספות בארגון. Tafnit מאפשרת לנהל אירועים ומשימות, בהתאם לתחומי פעילות הארגון, המהווים חלק בלתי נפרד מהטיפול בלקוח,  תומכת בניהול קמפיינים ובניהול סקרים, שאלונים ומשובים.

ניהול תהליכי המכירה בארגון, כולל: ניהול לידים, שמקורם בשיחות טלפונית, באתר האינטרנט של הארגון, בכנסים או במאגרי מידע חיצוניים, ומעקב אחריהם. ניהול המכירות מתבסס על יכולות מערך ניהול הלקוחות, כולל ניהול של אנשי המכירות וטיפול במתן הצעות מחיר ובאישורן (חיתום).

תמיכה במכלול הפעילויות הלוגיסטיות השוטפות: ניהול ובקרת מלאי, רכשיבוא, ניהול קטלוגים ועצי מוצר, רכש תקציבי, שיווק ומכירה, יצוא, הפצה ושירות. תהליכי עבודה, המנותבים בצורה אוטומטית, מאפשרים התמצאות קלה למשתמשים ואמצעי בקרה יעיל למנהלים. יכולת קריאת ברקוד ושילוב מסופונים ומסופי RF, נותנים אף הם מימד נוסף של ניידות.

פתרונות משלימים לניהול הפעילות הלוגיסטית בארגון מיושמים ב-X-Tafnit, המאפשרת לפעול דרך המובייל בצורה נוחה ומכל מקום, דוגמת אישור דרישות רכש וסבב אישורים בסלולר, ניהול איתורים, חיתום על תעודות משלוח ומסירת חבילות תוך שימוש בטאבלטים ועוד.

המערך מאפשר לנהל קריאות שירות ולעקוב אחר הטיפול בהן מרגע פתיחתן ועד להשלמתן, לנהל הסכמי שירות, לנהל טכנאים ואנשי שטח כולל דיווח על ידי נותן השירות מהשטח באמצעות אפליקציית xTafnit. המערך פועל באינטגרציה למערך הלוגיסטי לתמיכה בניפוקים ובתהליכי רכש ולמערך הפיננסי.

ניהול ארכיון דיגיטלי, המאפשר לנהל מסמכים והתכתבויות עם לקוחות ולקשרם לישויות במערכת (לקוח, הלוואה וכו’) לצרכי תיעוד ואחזור.  הפתרון מאפשר לסרוק במהירות ובאיכות גבוהה כמויות רבות של מסמכים, מכל סוג ומבנה, ולהפוך אותם למסמכים דיגיטליים קבילים משפטית וברי אחזור “בלחיצת עכבר”.

צור קשר

    captcha

    אני מסכים/ה שמטריקס אי.טי בע"מ וחברות הבנות והחברות הקשורות לה תשתמשנה במידע שאמסור למטרות שיווק, דיוור ישיר, ומשלוח פרסומות, ותכלול אותו במאגר המידע של החברה, והכל בכפוף למדיניות הפרטיות.

    התחל להקליד את מונח החיפוש שלך למעלה והקש enter כדי לחפש. לחץ על ESC כדי לבטל.

    Skip to content