אקדמיה
אקדמיה

אקדמיה ומלכ”ר

Tafnit מציעה אוסף פתרונות הנותנים מענה לניהול לגופי אקדמיה ולמלכ”רים, הכוללים למשל ניהול תרומות, קרן מחקרים, נסיעות לחו”ל, קרנות, אורחים מחו”ל ועוד.

התוכנה לגופי אקדמיה ולמלכ״רים כוללת את הפתרונות הבאים:

פתרון לניהול מחקרים במגזר האקדמי בהיבט הפיננסי ובהיבט הלשכה למחקר אקדמי. הפתרון תומך בניהול פרויקט עד לרמת המדען, מעקב ובקרה אחר מדען, חריגה בסעיף בפרויקט, חריגה בפרויקט,  ניהול המדענים בכל הפרויקטים והתקציבים לרבות חישוב “שווי המדען”.

הפתרון תומך בניהול הבקרה תקציבית, ברמת הסעיף התקציבי לכל סוג הוצאה תוך מתן גמישות בין סעיפי התקציב לפי הגדרת המממן,  אפשרות לחסימה תקציבית עקב חריגה בפרויקט. ניהול הגביה מבוצע מול המממן ע”פ לוח תשלומים ואבני דרך בכפוף ללקוח דיווחים. מנגנונים נוספים, הכלולים בפתרון: ניהול וחישוב תוספות המחקר כולל ממשק מובנה למערכת השכר, ניהול וסימון הוצאות שדווחו למממן  וכן מנגנון העברת הוצאות חכם בין פרויקטי מחקר תוך מעקב אחר רמת התנועה כולל אפשרות להעברה חלקית של תנועה.

הפתרון תומך בניהול קרן מחקרים הן בהיבט הפיננסי והן בהיבט הלשכה למחקר אקדמי תוך מתן בקרות מתאימות ויצירת תמונה פיננסית למדען.

מענה לניהול התרומות, כולל ניהול הלקוחות/ התורמים,  תמיכה באמצעי גבייה עדכניים, הפקת חשבוניות לתורם, רישום תקבולים, מעקב אחר אובליגו הלקוח ואחר פעילויות נוספות הקשורות אליו. הפתרון כולל מנגנון לחישובי ריבית והצמדה ובטיפול בממסרים חוזרים.

ניהול וחישוב ההוצאות הכרוכות בנסיעות עובדים בארגון לחו”ל, בהתחשב בכל מאפייני ומרכיבי הנסיעה: משך, מדינת יעד, דמי רישום לכנס, הוצאות לינה, אש”ל, רכב וכו’.’  תהליכי העבודה במערכת תומכים בכל שלבי הטיפול בנסיעה, החל משלב בקשת הנסיעה, המוזנת ע”י העובד, אישורה על ידי הגורמים המאשרים בארגון, הפקת הוראת תשלום עבור מקדמת אש”ל לעובד, דיווח הוצאות העובד בפועל לאחר שובו מהנסיעה, התחשבנות הארגון מול העובד ביחס לזכאות וסגירת החשבון מולו.   במערכת מנוהלות טבלאות המאפשרות לתמוך בתהליכי העבודה ובכלל זה: הוצאות לינה מוכרות, הוצאות אש”ל מוכרות (ללא קבלות), הוצאות כרטיסי טיסה ושכירות רכב, פרמטרים לחישוב אש”ל, עובדים, מדינות, קודי הוצאות לרישום ההוצאות השונות וכו’.

מענה לניהול ביקורי אורחים מחו”ל כולל ניהול כל ההוצאות הנלוות בהתאם לסוגי מימון שונים: מימון המרכז האקדמי (בדומה לנסיעת עובד לחו”ל) או מימון חיצוני. הפתרון תומך ברישום האורח, דיווח הוצאות לינה, אש”ל וכו’.

תמיכה במכלול הפעילויות הלוגיסטיות השוטפות: ניהול ובקרת מלאי, רכשיבוא, ניהול קטלוגים ועצי מוצר, רכש תקציבי, שיווק ומכירה, יצוא, הפצה ושירות. תהליכי עבודה, המנותבים בצורה אוטומטית, מאפשרים התמצאות קלה למשתמשים ואמצעי בקרה יעיל למנהלים בארגון.

פתרונות משלימים לניהול הפעילות הלוגיסטית בארגון מיושמים ב- X-Tafnitהמאפשרת לפעול דרך המובייל בצורה נוחה ומכל מקום, דוגמת אישור דרישות רכש וסבב אישורים בסלולר ועוד.

לפירוט – ניהול לוגיסטיקה ושרשרת אספקה ב-Tafnit.

ניהול לקוחות הארגון (לקוחות פרטיים ו/או ארגונים), כולל ניהול פרטי קשר ומאפייני פעילות, שמקורם במודולים אחרים ב- Tafnit או במערכות נוספות בארגון. Tafnit מאפשרת לנהל אירועים ומשימות, בהתאם לתחומי פעילות הארגון, המהווים חלק בלתי נפרד מהטיפול בלקוח,  תומכת בניהול קמפיינים ובניהול סקרים, שאלונים ומשובים.

מתן מענה מקיף וכולל לפעילות הפיננסית והחשבונאית, בהתאם לדרישות החוק והתקנות ולכללי החשבונאות המקובלים כולל רישום בספרים והפקת מסמכי מקור. הפתרון נותן מענה לניהול הספר הראשי, ניהול ספקים ותשלומים, ניהול לקוחות וגבייה, התאמות בנקים והתאמת כרטיסי אשראי, דוחות כספיים, ניהול תקציב ובקרה תקציבית ועוד, ופועל ברמה רב חברתית, רב שנתית ורב מטבעית.

ניהול ארכיון דיגיטלי, המאפשר לנהל מסמכים והתכתבויות עם לקוחות ולקשרם לישויות במערכת (לקוח, נסיעה וכו’) לצרכי תיעוד ואחזור.  הפתרון מאפשר לסרוק במהירות ובאיכות גבוהה כמויות רבות של מסמכים, מכל סוג ומבנה, ולהפוך אותם למסמכים דיגיטליים קבילים משפטית וברי אחזור “בלחיצת עכבר”.

צור קשר

    captcha

    אני מסכים/ה שמטריקס אי.טי בע"מ וחברות הבנות והחברות הקשורות לה תשתמשנה במידע שאמסור למטרות שיווק, דיוור ישיר, ומשלוח פרסומות, ותכלול אותו במאגר המידע של החברה, והכל בכפוף למדיניות הפרטיות.

    התחל להקליד את מונח החיפוש שלך למעלה והקש enter כדי לחפש. לחץ על ESC כדי לבטל.

    Skip to content